• Dodatek pielęgnacyjny
  • Rehabilitacja po wypadku
  • Renta alimentacyjna
  • Renta rodzinna
  • Renta socjalna
  • Renta uzupełniająca
  • Renta wyrównawcza
  • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
  • Renty
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Pełna wersja serwisu

    Bezpłatna infolinia

    800 217 417

    dok@votum-sa.pl

    Dziedziczenie z ZUS i OFE

    Skorzystaj z naszej wiedzy

    Dodatek pielęgnacyjny

    Dodatek pielęgnacyjny

    Renta /

    Baza wiedzy /

    Dodatek pielęgnacyjny /

    Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, świadczeni ...

    Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

    Zasiłek pielęgnacyjny

    Jako osoba poszkodowana w wypadkach możesz starać się o należne Ci świadczenia nie tylko od właściwego ubezpieczyciela, ale również z instytucji publicznych.

     

    Co istotne przyznanie takich środków pomocowych nie jest uzależnione od przyjęcia odpowiedzialności w postępowaniu likwidacyjnym (odszkodowawczym), ale od spełnienia określonych warunków.

     

    Jest to bardzo ważne, gdyż możesz się o nie starać nawet wtedy, gdy przypisano Ci wyłączną winę za spowodowanie wypadku.

     

    Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny?

     

    Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie o charakterze opiekuńczym. Jest przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS). Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków, które są związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

     

    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

    • niepełnosprawnemu dziecku,
    • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
    • osobie, która ukończyła 75 lat.

     

    Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która jest umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie (dane na rok 2016).

     

    Kiedy przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

     

    Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS osobie, która ma ustalone prawo do renty oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on także emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz automatycznie tym, którzy ukończyli 75 rok życia.

     

    pielęgnacja
     

    Dodatek pielęgnacyjny nie należy się natomiast osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeśli przebywa ona w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym. Od 1 marca 2016 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 208,67 zł miesięcznie.

     

    Czy należy Ci się świadczenie pielęgnacyjne?

     

    Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS). Przysługuje ono osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

     

    Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

    • matce albo ojcu,
    • opiekunowi faktycznemu dziecka,
    • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

     

    Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

     

    Od 1 stycznia 2016 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.300 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana jest coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Polega ona na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

     

    autor: Paweł Wójcik

    Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

    Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

    Skorzystaj z infolinii:

    800-217-417

    pon – pt: 08:00 – 24:00

    NAPISZ DO NAS

    Skontaktuj się

    CENTRALA Votum S.A.

    ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

    tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

    dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

    800 217 417

    dok@votum-sa.pl

    © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

    Partner HelpFind
    ^