• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  oraz inne świadczenia okresowe

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  oraz inne świadczenia okresowe

  O Nas

  W celu naprawienia szkody po wypadku, poszkodowanemu może przysługiwać zadośćuczynienie, ale również świadczenia okresowe.
   

  Są to różnego typu renty wypłacane: miesięcznie, kwartalnie
  lub jednorazowo
  w formie skapitalizowanej.

  O Nas

  W celu naprawienia szkody po wypadku, poszkodowanemu może przysługiwać zadośćuczynienie, ale również świadczenia okresowe.
   

  Są to różnego typu renty wypłacane: miesięcznie, kwartalnie
  lub jednorazowo
  w formie skapitalizowanej.

  Jesteśmy największą kancelarią odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat niesiemy pomoc poszkodowanym i ich rodzinom, uzyskując dla nich należne świadczenia od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody, w szczególności zakładów ubezpieczeniowych.

   

  Kto może ubiegać się o rentę?

   

  Przede wszystkim świadczenia rentowe przysługuje osobie, która doznała obrażeń ciała i jednocześnie utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (m.in.: renta z tytułu niezdolności do pracy) albo jeżeli zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

   

  Ponadto renta alimentacyjna przysługuje uprawnionemu w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jeśli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub dobrowolnie i stale dostarczał on środków utrzymania osobie występującej z roszczeniem.

   

  Sprawdź swoje prawo do renty

   

  Warto wiedzieć, że o rentę od ubezpieczyciela można starać się nawet po zakończeniu postępowania likwidacyjnego lub sądowego. A jeśli takie świadczenie zostało już przyznane, istnieje możliwość jego podwyższenia lub zgłoszenia dodatkowych roszczeń.

  waloryzacja rent i emerytur

  Waloryzacja rent i emerytur z ZUS i KRUS w 2017 r.

  W jaki sposób powinna wyglądać waloryzacja rent i emerytur z ZUS i KRUS? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się!

  CZYTAJ

  świadczenie pielęgnacyjne

  Świadczenie pielęgnacyjne w 2017 r.

  Świadczenie pielęgnacyjne otrzymują rodzice, który zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Jaka będzie jego wysokość w roku 2017?

  CZYTAJ

  Napisz do nas

  Wyznacz trasę dojazdu

  x

  CENTRALA VOTUM S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  Bezpłatna infolinia: 800 217 417

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^