• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Baza wiedzy

  Renty po wypadku

  Renta /

  Baza wiedzy

  renta rodzinna dla dziecka

  Renta rodzinna dla dziecka, które straciło w wypadku rodzica

  Renta rodzinna nie jest wypłacana dziecku z urzędu. ZUS nie sprawdza automatyczne, czy po śmierci ubezpieczonego jego dzieci mają prawo do tego typu świadczenia. Zobacz, jak o nią wystąpić oraz jakie inne świadczenia odszkodowawcze mogą należeć się dziecku, które straciło w wypadku rodzica.

  CZYTAJ

  renta zwiększone potrzeby

  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – komu się należy?

  Przy poważnych obrażeniach ciała istnieje możliwość pokrycia ich niejako z góry w ramach przyznanej renty. Warunkiem jest wykazanie, że są to potrzeby, które wymagają być zaspokajane okresowo lub stale. Warto pamiętać, że można starać się o zwiększenie wysokości już przyznanej przez sąd lub ubezpieczyciela renty. Dowiedz się również, jak robić się przed jej obniżeniem.

  CZYTAJ

  renta wyrownawcza

  Komu przysługuje renta wyrównawcza

  Renta wyrównawcza nie przysługuje tylko i wyłącznie zatrudnionym przed wypadkiem w oparciu o umowę o pracę, ale także pracującym na podstawie umowy zlecenia, a nawet prowadzącym działalność gospodarczą i działalność rolniczą. Przysługuje ona osobom poszkodowanym, które w wyniku wypadku i doznanych obrażeń ciała stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy.

  CZYTAJ

  Zasiłek pielęgnacyjny

  Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

  Jako osoba poszkodowana w wypadkach możesz starać się o należne Ci świadczenia nie tylko od właściwego ubezpieczyciela, ale również z instytucji publicznych. Co istotne przyznania takich środków pomocowych nie jest uzależnione od przyjęcia odpowiedzialności w postępowaniu likwidacyjnym (odszkodowawczym), ale od spełnienia określonych warunków.

  CZYTAJ

  śmierć osoby bliskiej

  Renta alimentacyjna po śmierci osoby bliskiej

  Renta alimentacyjna ma charakter odszkodowawczy i stanowi wynagrodzenie straty, jakiej doznał uprawniony przez niemożność uzyskania świadczenia zezwalającego na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Obowiązek alimentacyjny ma na celu dostarczanie środków utrzymania. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują rzeczywiste potrzeby uprawnionego. Sprawdź, czy w Twojej sytuacji należy się renta.

  CZYTAJ

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^