• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renty po wypadku

  Rolnik /

  O Nas

  O Nas

  Jesteśmy największą kancelarią odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat niesiemy pomoc poszkodowanym i ich rodzinom, uzyskując dla nich należne świadczenia od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody, w szczególności zakładów ubezpieczeniowych.

   

  Kto może ubiegać się o rentę?

   

  Przede wszystkim świadczenia rentowe przysługuje osobie, która doznała obrażeń ciała i jednocześnie utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (m.in.: renta z tytułu niezdolności do pracy) albo jeżeli zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

   

  Ponadto renta alimentacyjna przysługuje uprawnionemu w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jeśli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub dobrowolnie i stale dostarczał on środków utrzymania osobie występującej z roszczeniem.

   

  Sprawdź swoje prawo do renty

   

  Warto wiedzieć, że o rentę od ubezpieczyciela można starać się nawet po zakończeniu postępowania likwidacyjnego lub sądowego. A jeśli takie świadczenie zostało już przyznane, istnieje możliwość jego podwyższenia lub zgłoszenia dodatkowych roszczeń.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^