• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Rehabilitacja po wypadku

  Rehabilitacja po wypadku

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Rehabilitacja po wypadku /

  Darmowa rehabilitacja po wypadku?

  Darmowa rehabilitacja po wypadku?

  rehabilitacja ZUS

  Wypadek skutkujący obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia powoduje konieczność podjęcia nie tylko specjalistycznego leczenia, ale również intensywnej rehabilitacji. Im szybciej pacjent zostanie poddany zabiegom fizjoterapeutycznym, tym ma większe szanse na powrót sprawności, jaką miał przed wypadkiem.

   

  Osoba odprowadzająca składki do ZUS ma prawo do bezpłatnej służby zdrowia. Może zatem ona skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ.

   

  Rehabilitacja finansowana z NFZ

   

  Podstawowym podmiotem zapewniającym rehabilitację lecznicza jest NFZ. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Nie dla każdego poszkodowanego jest to dostateczna ilość zabiegów, by możliwy był szybki powrót do oczekiwanej sprawności.

   

  Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Należy przy tym pamiętać, że skierowanie na zabiegi traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni rehabilitacyjnej w terminie 30 dni od daty wystawienia.

   

  Rehabilitacja lecznicza z ZUS

   

  Kolejną instytucją, która zapewnia w określonym zakresie rehabilitację jest ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Celem tego programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby, urazu bądź wypadku są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy lub są nadal niezdolne do pracy, ale rokują odzyskanie tej zdolności po odbyciu rehabilitacji leczniczej.

   

  rehabilitacja pefron

   

  Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Rehabilitacja lecznicza w takim ośrodku trwa 24 dni. Istnieje jednak możliwość, by w uzasadnionych wypadkach, wydłużyć lub skrócić ten okres.

   

  Dofinansowanie rehabilitacji z PCPR i PFRON

   

  Podstawowym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej jest opracowanie oraz realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania osób niepełnosprawnych.

   

  W tym zakresie PCPR jest odpowiedzialne za dofinansowanie:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

   

  Środki na ww. cele przeznaczane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co do zasady PFRON nie pokrywa ich w całości, a jedynie partycypuje do określonej wysokości w zależności od rodzaju poniesionego kosztu.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^