• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta alimentacyjna

  Renta alimentacyjna

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta alimentacyjna /

  Renta alimentacyjna po śmierci osoby bliskiej

  Renta alimentacyjna po śmierci osoby bliskiej

  śmierć osoby bliskiej

  Śmierć osoby najbliższej powoduje nie tylko ból i cierpienie, ale również wymierne straty finansowe, jeśli zmarły pracował przed wypadkiem.

   

  Świadczeniem, które ma na celu zrekompensowanie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, jest stosowne odszkodowanie, przyznawane jednorazowo. Tymczasem w określonych przypadkach na rzecz uprawnionych może zostać również przyznana renta, wypłacana okresowo.

   

  Komu przysługuje renta alimentacyjna?

   

  Jeśli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, uprawniony może żądać tzw. renty alimentacyjnej, która obliczana jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

   

  Warto wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie jest związany tylko i wyłącznie z sądowym nakazem płacenia alimentów na rzecz dzieci zazwyczaj po rozwodzie małżonków. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny spoczywa na każdym rodzicu względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

   

  Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci

   

  Jednak nie tylko na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny względem dzieci. Dlatego takiej samej reny mogą dochodzić inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

   

  Oczywiście takie sytuacje wymagają należytego udokumentowania, gdyż sporadyczne przekazywanie uprawnionemu przez zmarłego symbolicznych kwot o niskiej wartości, takiego obowiązku nie wyczerpuje.

   

  Jak wysoka może być renta alimentacyjna?

   

   

  Obowiązek alimentacyjny ma na celu dostarczanie środków utrzymania. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują rzeczywiste potrzeby uprawnionego. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest ściśle związany z sytuacją materialną danej rodziny, a zatem obejmować będą nie tylko rzeczywiście osiągane dochody przez zmarłego, ale również jego możliwości zarobkowe.

   

  Renta alimentacyjna ma charakter odszkodowawczy i stanowi wynagrodzenie straty, jakiej doznał uprawniony w związku z brakiem możliwości uzyskania świadczenia, które zaspokoiłoby jego wszystkich potrzeby.

   

  Pamiętajmy przy tym, że prawo do renty alimentacyjnej ma również dziecko poczęte, choć jeszcze nienarodzone w chwili śmierci rodzica.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^