• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta rodzinna

  Renta rodzinna

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta rodzinna /

  Renta rodzinna dla dziecka, które straciło w wypadku rodzi ...

  Renta rodzinna dla dziecka, które straciło w wypadku rodzica

  renta rodzinna dla dziecka

  Możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych na rzecz dziecka po śmierci jego rodzica jest uzależniona m.in. od rodzaju wypadku, w którym poszkodowany uczestniczył. Warto pamiętać, że renta rodzinna to tylko jedno z możliwych świadczeń, jakie mogą należeć się osieroconemu w wypadku dziecku.

   

  Jeśli winę za śmierć rodzica ponosi inny podmiot posiadający polisę OC, wówczas to jego ubezpieczyciel zobowiązany jest do rekompensaty krzywdy doznanej przez dziecko w postaci zadośćuczynienia oraz wypłaty stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie jego sytuacji życiowej.

  Świadczenia odszkodowawcze dla dziecka

   

  Ponadto jeśli  na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania osobie występującej z roszczeniem, dziecku przysługuje mu również renta alimentacyjna od właściwego zakładu ubezpieczeń. Pisaliśmy o tym w artykule „Renta alimentacyjna po śmierci osoby bliskiej”.

   

  Natomiast jeśli zmarły posiadał dobrowolne ubezpieczenie na życie i wskazała dziecko, jako osobę uposażoną, będzie przysługiwało mu również odszkodowanie w wysokości określonej w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy.

   

  Należy jednak podkreślić, iż świadczenia odszkodowawcze, zwłaszcza rentowe zawsze mają charakter akcesoryjny w stosunku do świadczeń przysługujących z instytucji publicznoprawnych. Oznacza to, że przy szacowaniu renty alimentacyjnej będzie brana w pierwszej kolejności pod uwagę wysokość świadczenia uzyskiwanego z ZUS.

   

  Renta rodzinna z ZUS

   

  Dlatego podstawowym świadczeniem rentowym przysługującym dziecku po wypadku jednego z rodziców jest renta rodzinna z ZUS. Przysługuje ona członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała przyznane prawo do renty lub emerytury albo pracowała i spełniała określone warunki przewidziane przepisami ustawy emerytalnej.

   

  Do renty rodzinnej uprawnione są m.in. dzieci, które:

  • nie ukończyły 16 lat,
  • nie ukończyły 25 lat, jeżeli się uczą,
  • bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed  ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki przed ukończeniem 25. roku życia.

   

  renta rodzinna po smierci rodzica

   

   

  Wysokość renty rodzinnej po ojcu lub matce dla jednej osoby wynosi:

  • 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu,
  • 90% świadczenia dla dwóch osób,
  • 95%  dla trzech i więcej uprawnionych.

   

  Jak uzyskać rentę rodzinną?

   

  Należy jednak pamiętać, że renta rodzinna nie jest wypłacana dziecku z urzędu. ZUS nie sprawdza automatyczne, czy po śmierci ubezpieczonego jego dzieci mają prawo do tego typu świadczenia. Zatem konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jednak niepełnoletnie dziecko nie może tego uczynić samodzielne, zrobić to powinien drugi z rodziców, a w razie jego braku – może to uczynić pełnomocnik dziecka.

   

  Warto podkreślić, że w razie śmierci pracownika jego pracodawca zobowiązany jest poinformować najbliższych członków rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go we właściwej placówce ZUS. A jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie – napisz lub zadzwoń do nas.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^