• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta wyrównawcza

  Renta wyrównawcza

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta wyrównawcza /

  Komu przysługuje renta wyrównawcza

  Komu przysługuje renta wyrównawcza

  renta wyrownawcza

  Renta wyrównawcza przysługuje osobom poszkodowanym, które w wyniku wypadku i doznanych obrażeń ciała stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Świadczenie ma na celu rekompensatę strat wynikających z utraty możliwości zarabiania. Z tego względu stanowi ono różnicę pomiędzy dochodem, który otrzymywał poszkodowany przed wypadkiem, a obecnie uzyskiwanym wynagrodzeniem lub rentą z ZUS.

   

  Jak wysoka jest renta wyrównawcza?

   

  Zatem podstawę do wyliczenia wysokości renty wyrównawczej stanowi średni dochód netto osoby poszkodowanej sprzed wypadku. Co istotne, pod uwagę bierze się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie premie i dodatki przysługujące z tytułu podejmowanej pracy. W tym przypadku nie ma znaczenia forma zatrudnienia.

   

  Renta wyrównawcza nie przysługuje tylko i wyłącznie zatrudnionym przed wypadkiem w oparciu  o umowę o pracę, ale także pracującym na podstawie umowy zlecenia, a nawet prowadzącym działalność gospodarczą i działalność rolniczą.

   

  Bywają jednak sytuacje, w których nie ma możliwości wykazania wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Dzieje się tak, gdy osoba poszkodowana nie pracowała przed wypadkiem, np. była osobą małoletnią, która się jeszcze uczyła. Wtedy wskaźnikiem pozwalającym na wyliczenie renty wyrównawczej pozostaje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Przyjmuje się wtedy, że gdyby poszkodowany był całkowicie zdolny do pracy, to osiągałby co najmniej najniższe wynagrodzenie.

   

  wyrównawcza renta

   

  Świadczenia rentowe z ZUS

   

  Oczywiście w określonych sytuacjach poszkodowanym przysługują świadczenia rentowe z ZUS. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że osoba poszkodowana jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy, to po spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim wykazaniu wymaganych okresów składkowy i nieskładkowych, może otrzymać rentę. W związku z tym, iż renta z ZUS jest zazwyczaj niższa od kwot wynagrodzenia uzyskiwanego przed wypadkiem, to renta wyrównawcza wypłacana przez ubezpieczyciela stanowi różnicę pomiędzy tymi dwoma świadczeniami.

   

  W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016 wynosi 1850 zł brutto.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^