• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta wyrównawcza

  Renta wyrównawcza

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta wyrównawcza /

  Renty w szkodach z obrażeniami ciała

  Renty w szkodach z obrażeniami ciała

  Wypadek, którego efektem są poważne urazy, wymusza całkowitą zmianę codziennych przyzwyczajeń zarówno u osoby poszkodowanej, jak i u jej najbliższych.

   

  Bywają sytuacje, że powrót do życia sprzed wypadku nie jest w ogóle możliwy, zwłaszcza gdy powikłania powypadkowe niosą konsekwencje zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

   

  Odszkodowanie po wypadku

   

  Warto wiedzieć, że o ile zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę wszelkich aspektów doznanej  krzywdy, o tyle pozostałe elementy szkody powinny zostać zrefundowane w ramach pozostałych, możliwych do zgłoszenia roszczeń. Istnieje coś takiego, jak zasada pełnego odszkodowania. Zgodnie z nią naprawienie szkody powinno objąć straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

   

  Przykładem świadczenia przysługującego osobie, która w wypadku odniosła poważne obrażenia ciała, jest renta, a w zasadzie jej trzy rodzaje. W zależności od okoliczności, świadczenie rentowe będzie przysługiwać osobie, która:

  • utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
  • po wypadku ma zwiększone potrzeby,
  • ma zmniejszone widoki powodzenia na przyszłość.

   

  Renta wyrównawcza dla poszkodowanych w wypadku

   

  Pierwszym ze wspomnianych rodzajów świadczeń okresowych jest renta wyrównawcza. Przyznawana jest w przypadku niezdolności do pracy i wykazania, że ta niezdolność wpłynęła na obniżenie wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

   

  Zasada wyliczania takiej renty opiera się na przyjęciu hipotezy, że gdyby nie wypadek to poszkodowany dalej pracowałby na określonym stanowisku i nadal osiągałby dochody z zatrudnienia. Tak więc zarobki sprzed wypadku stanowią punkt odniesienia do wyliczenia renty wyrównawczej.

   

  Dla kogo renta z tytułu zwiększonych potrzeb?

   

  Drugim rodzajem renty jest renta z tytułu zwiększonych potrzeb. To świadczenie jest przyznawane na rzecz osoby, która po wypadku stale wymaga opieki w określonym wymiarze czasu lub ponosi cyklicznie koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw i dojazdów do placówek medycznych.

   

  W powyższych sytuacjach zamiast refundacji pojedynczych kosztów na podstawie każdorazowo przedkładanych dokumentów, wypłacana jest renta, która ma na celu pokrycie bieżących potrzeb poszkodowanego. Wysokość renty tego rodzaju może ulegać zmianom – zwiększać się lub zmniejszać. Jej wysokość zależy zatem od aktualnych potrzeb i faktycznych dodatkowych kosztów ponoszonych przez poszkodowanego.

   

   

  Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość po wypadku

   

  Trzecim rodzajem renty jest renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Przysługuje ona poszkodowanemu w sytuacji, w której na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zostaje pozbawiony szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zwykle związane jest to z utratą sprawności fizycznej lub pogorszeniem wyglądu, o ile te cechy były istotne dla rozwoju kariery.

   

  Renta tego rodzaju obejmuje również przypadki, w których osoba poszkodowana zachowuje co prawda zdolność do pracy, niemniej jednak utraciła możliwość awansu i wykonywania określonego zawodu, który wiązał się z hipotetycznie większym wynagrodzeniem oraz możliwością awansu.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^