• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta uzupełniająca

  Minimalne wynagrodzenie

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta uzupełniająca /

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku

  minimalne wynagrodzenie rente

  Minimalne wynagrodzenie za pracę to najniższy dopuszczalny prawem poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną w obowiązującym wymiarze czasowym.

   

  Wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest stała. Podlega ona corocznym zmianom. Ustala się ją w taki sposób, aby wzrastała w danym roku w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Ma to m.in. gwarantować utrzymanie najniższych dochodów na mniej więcej stałym poziomie w stosunku do podstawowych kosztów utrzymania.

   

  Na co ma wpływ minimalne wynagrodzenie?

   

  Minimalne wynagrodzenie oprócz tego, że stanowi o najniżej dopuszczalnej prawem stawce wynagrodzenia pieniężnego za świadczenia pracy w ramach umowy o pracę, może również stanowić podstawę do ustalenia renty dla osoby, która w związku z obrażeniami odniesionymi w wypadku utraciła możliwość pracy zarobkowej, jak również do późniejszej waloryzacji ustalonego już świadczenia rentowego.

   

  Podkreślenia jednak wymaga to, że wskaźnik minimalnego wynagrodzenia jest jednym z dopuszczalnych, i to nie zawsze tym najkorzystniejszym, przy ustalaniu wysokości świadczenia rentowego należnego od ubezpieczyciela sprawcy, czy też samego sprawcy wypadku. Możliwe jest bowiem przyjęcie różnych kryteriów do dokonania rachunkowego przeliczenia  kwoty renty, jej ustalenia i późniejszej waloryzacji.

   

  Inne sposoby wyliczania renty po wypadku

   

  Przykładowo obok minimalnego wynagrodzenia można wymienić (szczególnie w odniesieniu do waloryzacji świadczeń rentowych): wskaźnik zmiany cen, kosztów utrzymania, zmiany stopy oprocentowania kredytów i wkładów bankowych, ceny złota i kursy dewiz, wysokość  przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wysokość wynagrodzenia za pracę w określonym zawodzie, czy regionie kraju, wartość świadczeń emerytalnych i inne podobne fakty, mogące stanowić punkt odniesienia do obserwacji zachodzących w miejscu życia „rentobiorcy” zmian w sferze gospodarczej.

   

  minimalne wynagrodzenie renta

   

  Powyższe warto mieć na uwadze, dochodząc swoich roszczeń odszkodowawczych w zakresie świadczeń rentowych i czyniąc ustalenia w przedmiocie wysokości należnego świadczenia. Dokonując bowiem „przeliczenia” renty według przynajmniej 2-3 wskaźników, uzyskuje się najbardziej miarodajne dane, co umożliwia dochodzenie renty uzupełniającej czy renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, w optymalnej wysokości.

   

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016 wynosi 1.850,00 zł brutto, czyli 1.355,69 zł netto.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^