• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta z tytułu zwiększonyc ... /

  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – komu się nale ...

  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – komu się należy?

  renta zwiększone potrzeby

  Udział w wypadku, w którym poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wiąże się również z koniecznością poniesienia określonych kosztów.

   

  W przypadku niewielkich obrażeń ciała niniejsze koszty refundowane są przez ubezpieczyciela po odpowiednim ich udokumentowaniu i wykazaniu zasadności ich poniesienia.

   

  Jednak przy poważnych obrażeniach ciała istnieje możliwość pokrycia ich niejako z góry w ramach przyznanej renty. Warunkiem jest wykazanie, że są to potrzeby, które wymagają być zaspokajane okresowo lub stale.

   

  Renta – zwiększone potrzeby

   

  Zwiększone potrzeby wiążą się przede wszystkim z koniecznością kontynuowania leczenia i rehabilitacji, które nie zawsze mogą zostać zagwarantowane w ramach publicznej służby zdrowia i w ten sposób wymagają sfinansowania. Co istotne oprócz samych kosztów za wizytę u specjalisty, bierze się również pod uwagę koszt dojazdu do danej placówki medycznej.

   

  Ponadto zwiększone potrzeby mogą obejmować zakup:

  • lekarstw,
  • suplementów,
  • środków sanitarno-higienicznych,
  • maści,
  • pieluchomajtek itp.

   

  Przy wyliczaniu przedmiotowej renty bierze się również konieczność zapewnienia opieki i pomocy osobie poszkodowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru tej opieki w ciągu dnia, a w konsekwencji także w skali miesiąca. W uzasadnionych przypadkach refundacji mogą podlegać również koszty specjalnej diety, jeśli taka jest wyraźnie nakazana przez lekarza.

   

  Stała czy czasowa renta?

   

  Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter czasowy lub stały. Zależy to od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby poszkodowanej. Renta o charakterze czasowym przyznawana jest wtedy, gdy następstwa szkody osobowej są długotrwałe, lecz odwracalne. Gdy następstwa mają charakter nieodwracalny, ustala się rentę na stałe.

   

  leki renta

   

  Należy podkreślić, iż renta na zwiększone potrzeby może podlegać pewnym zmianom. Wiąże się to przede wszystkim z dynamiczną sytuacją zdrowotną osoby poszkodowanej, która może się poprawiać lub pogarszać, co w rezultacie wpływa na wymiar jej potrzeb i ponoszonych kosztów. Dlatego wysokość przyznanej renty może się zmniejszać lub zwiększać.

   

  Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zwiększenia wysokości renty na zwiększone potrzeby. Bez względu na to, czy została przyznana przez ubezpieczyciela w decyzji, czy też była zasądzona wyrokiem. Renta może ulec zwiększeniu, jeśli poszkodowany jest w stanie wykazać, że nie zaspokaja jego obecnych potrzeb. Oczywiście zasadność dalszej wypłaty renty w określonej dotychczas wysokości może badać również zakład ubezpieczeń.  W tym celu może dokonywać odpowiednich korekt. Zazwyczaj dążą one do jej obniżenie. W tym przypadku pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się konieczna, wręcz niezbędna.

   

  Masz pytania odnośnie przyznanej Ci renty? Napisz do nas!

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^