• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renty

  Renty

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renty /

  Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzino ...

  Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

  minimalne wynagrodzenie 2017 r.

  Z pozoru kwestia minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia i umowach o dzieło nie wiąże się w żaden sposób z  wysokością renty powypadkowej. Osoby, które otrzymują takie świadczenia, pozostają niezdolne do pracy, zatem obowiązujące stawki wynagrodzenia nie powinny mieć dla nich większego znaczenia.

   

  Jednak nic bardziej mylnego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w wielu przypadkach jest samoistną podstawą do obliczania wysokości renty wyrównawczej, wypłacanej przez ubezpieczycieli po wypadkach, jeśli poszkodowany osiągał uprzednio dochód równy płacy minimalnej. Może być też wskaźnikiem wykorzystywanym do waloryzacji dotychczas przyznanej renty, jako stosunek wysokości danego wynagrodzenia do wzrostu minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni lat.

   

  Najlepiej widać to na przykładzie. Przypuśćmy, że poszkodowany stał się niezdolny do pracy po wypadku, który miał miejsce w 2011 r. Był wówczas zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze – czyli pracował na pełen etat – i z tego tytułu otrzymywał minimalne wynagrodzenie. Ubezpieczyciel w decyzji uznaniowej lub sąd w wyroku przyznał mu rentę wyrównawczą, przyjmując jako podstawę dotychczasowe dochody. Tymczasem poszkodowany jest niezdolny do pracy do dziś, co oznacza, że wysokość renty jest już nieaktualna. Ściślej rzecz ujmując, jest ona zbyt niska. Zakładając bowiem, że byłby zdolny do pracy, obecnie uzyskiwałby wyższe wynagrodzenie, odpowiadające wysokości aktualnej płacy minimalnej.

   

  Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto, czyli 1459,48 zł netto. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze nie może otrzymywać od swojego pracodawcy płacy niższej niż wskazana powyżej. Istotną zmianą jest też wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, wynoszącej 13 zł brutto. Będzie ona waloryzowana w kolejnych latach.

   

  Wracając zatem do przykładu, poszkodowany w 2011 r. otrzymywał za świadczoną pracę 1032,34 zł netto. Dzisiaj za wykonywanie tych samych obowiązków otrzymywałby już 1459,48 zł, a zatem o ponad 400 zł więcej. Potencjał zarobkowy wzrastałby więc wraz z każdym rokiem, nie wspominając już o potencjale rozwojowym. W końcu w związku z nabywaniem dalszego doświadczenia, a także wiedzy i umiejętności, miałby nie tylko szanse na utrzymanie obecnego stanowiska, ale również awans zawodowy i finansowy jednocześnie. Dlatego te wszystkie okoliczności powinny być brane pod uwagę przy okazji wnioskowania o waloryzację renty wyrównawczej od ubezpieczyciela.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Obsługi Roszczeń Rentowych KAiRP A. Łebek i Wspólnicy Sp. kom.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^