• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Renta socjalna

  Renty

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Renta socjalna /

  Waloryzacja rent i emerytur z ZUS i KRUS w 2017 r.

  Waloryzacja rent i emerytur z ZUS i KRUS w 2017 r.

  waloryzacja rent i emerytur

  Zgodnie z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. ustalono na poziomie 100,44 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2017 r. minimalny wzrost wyniesie 10 zł brutto w przypadku emerytur i 7,50 zł brutto rent.

   

  Pierwotnie takim minimalnym wzrostem miały zostać objęte jedynie świadczenia emerytalne do kwoty 1369,86 zł brutto. Jednak w związku z niższym od prognozowanego wskaźnikiem (wcześniej zakładano 100,73 proc.) waloryzacja obejmie emerytury również do 2272,73 zł brutto.

   

  Wskaźnik waloryzacji obejmie również dodatki wypłacane przez ZUS. Na przykład dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 209,59 zł brutto (w ubiegłym roku 208,67 zł brutto).

   

  Kolejna zmiana dotyczy również emerytów i rencistów, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Minimalna emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł brutto z obecnych 882,56 zł, będą zatem stanowić 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   

  Podwyższeniu ulegnie również renta socjalna. W 2017 r. będzie wynosić 840 zł brutto (w ubiegłym roku – 741 zł), a także renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do kwoty 750 zł brutto (w ubiegłym roku 676 zł).

   

  Od nowego roku zmiany dosięgną również waloryzację świadczeń z KRUS. Emerytury i renty rolników zostaną podniesione – podobnie jak świadczenia z ZUS – o 0,44 proc., czyli nie mniej niż o kwotę 10 zł. Zachowana zostanie również zasada, że emerytury i renty nie będą niższe niż 1000 zł. Wyjątkami w tym zakresie są emerytura częściowa, świadczenia wypłacane w zbiegu oraz świadczenia, których wypłata została zawieszona.

   

  Jak w takim razie waloryzacja świadczeń z ZUS i KRUS wpłynie na ewentualną waloryzację rent wyrównawczych, wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń po wypadkach? Zakładając, że poszkodowany otrzymywał w 2016 r. rentę wyrównawczą jako różnicę między minimalnym wynagrodzeniem i minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, miesięcznie wypłacano mu kwotę 596,56 zł. Jeśli przyjmiemy stawkę minimalnego wynagrodzenia i minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2017 r., obecnie renta wyrównawcza od ubezpieczyciela powinna wynosić 605,48 zł, a zatem o 8,92 zł więcej.

   

  Paweł Wójcik  

  Zespół Obsługi Roszczeń Rentowych KAiRP A. Łebek i Wspólnicy Sp. kom.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^