• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Świadczenie pielęgnacyjne

  Świadczenie pielęgnacyjne

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Świadczenie pielęgnacyjne /

  Świadczenie pielęgnacyjne w 2017 r.

  Świadczenie pielęgnacyjne w 2017 r.

  świadczenie pielęgnacyjne

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub faktycznemu opiekunowi, jeśli zrezygnował on z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Kwoty z tego tytułu są wypłacane, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli podopieczny wciąż się uczy).

   

  Jeszcze na początku 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 620 zł (520 zł świadczenia i 100 zł dodatku z rządowego programu). W kolejnym okresie jego wysokość systematycznie wzrastała. Założenie ustawodawcy było takie, by kolejne podwyżki doprowadziły do stopniowego zrównania świadczenia pielęgnacyjnego z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

   

  Dlatego już od maja 2014 r. podwyższono świadczenie do kwoty 1000 zł. W 2015 r. jego wysokość wynosiła 1200 zł, a w 2016 r. już 1300 zł.

   

  Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ sposób podwyższania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Zamiast corocznej podwyżki kwotowej o 100 zł wprowadzono mechanizm waloryzacji. Zgodnie z nim od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie w każdym kolejnym roku wzrastało o tyle procent, o ile podwyższane będzie najniższe wynagrodzenie za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. Tym samym od tego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1406 zł. 

   

  Powiązanie świadczenia pielęgnacyjnego z kwotą minimalnego wynagrodzenia  to słuszne rozwiązanie. Zastosowanie mechanizmu waloryzacji spowoduje, że świadczenie przysługujące opiekunom dzieci niepełnosprawnych w jakimś zakresie zrekompensuje skutek rezygnacji z zatrudnienia na rzecz właśnie tej opieki.

   

  Niektórzy opiekunowie dysponują potencjałem, który pozwoliłby im uzyskać zarobki wyższe niż wynagrodzenie minimalne, gdyby nadal pracowali w zawodzie. Inni jednak mogliby mieć z tym pewne problemy – struktura  tej grupy nie jest jednolita, jednak zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa należy traktować jej członków tak samo. Dlatego wydaje się, że minimalne wynagrodzenie jest tym właściwym wskaźnikiem, stanowiącym podstawę waloryzacji tego świadczenia w kolejnych latach.

   

  Poza podwyższeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego rok 2017 przyniósł również istotną zmianę dla rodzin z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem. Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało tylko jednemu z rodziców, nawet jeśli oboje zrezygnowali z pracy, by sprawować opiekę nad chorym potomstwem. Obecnie każdy z rodziców będzie mógł pobierać takie świadczenie.

   

  Paweł Wójcik

   

  Zespół Obsługi Roszczeń Rentowych KAiRP A. Łebek i Wspólnicy Sp. kom.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^