• Dodatek pielęgnacyjny
 • Rehabilitacja po wypadku
 • Renta alimentacyjna
 • Renta rodzinna
 • Renta socjalna
 • Renta uzupełniająca
 • Renta wyrównawcza
 • Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Renty
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dodatek pielęgnacyjny

  Świadczenia pielęgnacyjne

  Renta /

  Baza wiedzy /

  Dodatek pielęgnacyjny /

  Świadczenia pielęgnacyjne w 2016 roku

  Świadczenia pielęgnacyjne w 2016 roku

  swiadczenia pielegnacyjne

  Trwała niepełnosprawność osoby poszkodowanej w wypadku bardzo często wiąże się z koniecznością sprawowania nad nią stałej lub długotrwałej opieki.

   

  O ile nie ma prawnych przeciwwskazań, by taką pomoc świadczyły profesjonalne pielęgniarki lub wyspecjalizowani pracownicy socjalni, to jednak najczęściej codzienną opiekę nad poszkodowanym sprawują członkowie najbliższej rodziny. W wielu przypadkach wiąże się to nie tylko z poświęceniem czasu wolnego, ale również rezygnacją z wykonywania pracy zawodowej.

   

  Świadczenia pielęgnacyjne przysługują tym, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby móc sprawować opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

  Komu wypłacane są świadczenia pielęgnacyjne?

   

  Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest przez MOPS lub GOPS:

  1) matce albo ojcu,

  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

  4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

   

  Świadczenia pielęgnacyjne przysługują, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

  2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

   

  Jak uzyskać świadczenia pielęgnacyjne?

   

  Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania ww. orzeczenia na czas określony, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

   

  swiadczenia pielegnacyjne 2016

   

  Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.300 zł miesięcznie. Wraz z przyszłym rokiem przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości tego świadczenia, polegająca na corocznym wzroście o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

   

   

  Co z opiekunami osób dorosłych?

   

  Warto pokreślić, iż opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się bliską osobą, również otrzymują świadczenie ze środków publicznych. W tym przypadku przyjmuje to formę zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest on jednak nieporównywalnie niższy od świadczenia pielęgnacyjnego i wynosi obecnie 520 zł na rękę (710 zł brutto). Poza tym zależy od wysokości dochodu w rodzinie, który nie może być wyższy niż 664 zł na osobę miesięcznie.

   

  autor: Paweł Wójcik

  Zespół Weryfikacji Roszczeń i Obsługi Rent,

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^